PLASTIČNI SILOSI

Svoju primenu najviše pronalaze na farmama i u industrijama, kako su svojim osobinama odlični za skladištenje hrane i prehrane za životinje, žitarica, granulata, piljevine, cementa. Najčešće se koriste kao silosi za kukuruz, za pšenicu, za cement. Takođe se izrađuju tehnikom spiralnog namotavanja i daljom obradom kao i naši plastični vertikalni rezervoari. S tim što plastični silosi imaju svoja postolja na kojima stoje, i imaju naravno ispust na donjoj strani radi lakog doziranja sadržine.

TOP PLASTIK Plasticni silos

Bolja opcija od metalnih silosa, ekološki su ispravni, nisu podložni koroziji, lakši su za montažu i manipulisanje.

TOP PLASTIK Plasticni silos

Dugoročno i jeftino rešenje sa skladištenje prehrane za životinje na farmama, materijala na stovarištima i u industrijama. Takože se koriste i u hemijskim industrijama.

TOP PLASTIK Plasticni silos

Otporni su na UV zračenje, neporozni, otporni na udarce, takođe na atmosferske uslove, bez problema se može non stop nalaziti na otvorenom.

Pored svog postolja na kom stoji uz sam plastični silos se mogu uključiti i još neki dodaci kao što su fiksirane merdevine za penjanje do vrha silosa, otvor na vrhu silosa, razni priključci gde god na silosu da vama treba, razne slavine, ventili, prelivi, odlivi, dolivi, revizioni otvori, odušci, pokazivači nivoa, ispusti itd. Znatno su bolje rešenje od metalnih silosa kojima je vek trajanja kratak, podložni su rđi i koroziji što nije slučaj sa plastičnim silosima TOP PLASTIK.

Karakteristike plastičnih silosa TOP PLASTIK

 • Ekološki ispravni i bezbedni
 • Dug vek trajanja, i do 30 godina
 • Otporni na manje udare, UV zrake, koroziju
 • Postojani od -30°C do 60°C
 • Otporni na vremenske uslove (sunce, mraz, kiša, sneg)
 • Vodonepropusni
 • Ne primaju boju i miris
 • Siroka upotreba
 • Lagani za održavanje
 • Lagani za manipulaciju i postavljanje pa čak i za premeštanje sa jednog mesta na drugo
 • Idealna zamena za metalne silose

Dimenzije plastičnih silosa

Zapremina (l) Prečnik (mm) Visina (mm)
1000 1000 1300
2000 1300 1300
3000 1600 1500
5000 2000 1750
10000 2000 3200

2D skica Plastičnog silosa TOP PLASTIK

TOP PLASTIK 2D skica Plasticnog silosa

3D model Plastičnog silosa TOP PLASTIK

Galerija Plastičnih silosa

Plasticni silos TOP PLASTIK
Plasticni silos TOP PLASTIK