PLASTIČNI VERTIKALNI REZERVOARI

Izrađuju se na isti način kao i horizontalni plastični rervoari, cisterne samo što su vertikalni i kao takvi zahtevaju veći prostor u visini ali dosta manji u svojoj osnovi, koriste se kao nadzemni i isključivo na ravnoj čvrstoj površini. U upotrebi su kao rezervoari za skladištenje pijaće i tehničke vode za domaćinstva, firme, industrije, farme, za skladištenje nafte i drugog goriva, za skladištenje raznih supstanci i hemije jer su sami po sebi otporni na mnoge hemijske supstance i agresivne tečnosti.

TOP PLASTIK Plasticni vertikalni rezervoar

Laki za montažu, manipulisanje i postavljanje pa i premeštanje sa jednog mesta na drugo.

TOP PLASTIK Plasticni vertikalni rezervoar

Čvrsti, sigurni i bezbedni za odlaganje raznih materija i supstanci. Otporni na grubo manipulisanje, udare i pritisak.

TOP PLASTIK Plasticni vertikalni rezervoar

Široka upotreba u svim sferama gde ispunjava svoju svrhu kao vertikalni rezervoar koji se nalazi nad zemljom i to na isključivo ravnoj čvrstoj podlozi.

Dolaze sa raznim dodacima koje zahtevaju klijenti ili njihova svrha i sadržina koja će se u njima nalaziti. Lako se montiraju razni priključci, pokazivači nivoa, slavine, prelivi, dolivi, odlivi, ulazi, revizioni otvori, odušci, stope, penjalice itd. Rade se u raznim dimenzijama i zapreminama, sve po potrebi i nameni. Od najmanjih od 250 L za potrebe jedne kuće pa sve do velikih plastičnih vertikalnih rezervoara do 50 000 L za potrebe u industriji. Kao i svi ostali proizvodi sastoje se od PEHD-a tj polietilena visoke gustine koji je otporan i čvrst materijal.

Karakteristike plastičnih vertikalnih rezervoara TOP PLASTIK

 • Ekološki ispravni i bezbedni
 • Dug vek trajanja, i do 30 godina
 • Otporni na udare, UV zrake
 • Postojane od -30°C do 60°C
 • Otporni na vremenske uslove (sunce, mraz, kiša, sneg)
 • Vodonepropusni
 • Ne primaju boju i miris
 • Veoma široka upotreba
 • Lagani za održavanje
 • Lagani za manipulaciju i postavljanje
 • Idealna zamena za drvene i metalne rezervoare za vodu, gorivo, razne tečnosti i supstance

Dimenzije plastičnih vertikalnih rezervoara

Zapremina (l) Prečnik (mm) Visina (mm)
250 600 800
500 800 1000
1000 1500 1200
1500 1200 1350
2000 1300 1500
2500 1300 1875
3000 1600 1500
4000 1600 2000
5000 1600 2500
5000 1800 1960
6000 1600 3000
6000 1800 2400
6000 2000 1950
7000 1800 2800
7000 2000 2260
8000 2000 2570
8000 2400 1790
9000 2000 2900
9000 2400 2020
10000 2000 3200
10000 2400 2240
12000 2400 2680
15000 2400 3360
15000 3000 2150
20000 2400 4470
20000 3000 2850
22500 2400 4990
22500 3000 3200
25000 2400 5560
25000 3000 3550
30000 2400 6720
30000 3000 4260
35000 3000 4970
40000 3000 5700
45000 3000 6390
50000 3000 7100

2D skica Plastičnog vertikalnog rezervoara TOP PLASTIK

TOP PLASTIK 2D Skica plasticnog vertikalnog rezervoara

3D model Plastičnog vertikalnog rezervoara TOP PLASTIK

Galerija Plastičnih vertikalnih rezervoara

Plasticni vertikalni rezervoar TOP PLASTIK
Plasticni vertikalni rezervoar TOP PLASTIK
Plasticni vertikalni rezervoar TOP PLASTIK
Plasticni vertikalni rezervoar TOP PLASTIK
Plasticni vertikalni rezervoar TOP PLASTIK
Plasticni vertikalni rezervoar TOP PLASTIK
Plasticni vertikalni rezervoar TOP PLASTIK
Plasticni vertikalni rezervoar TOP PLASTIK
Plasticni vertikalni rezervoar TOP PLASTIK
Plasticni vertikalni rezervoar TOP PLASTIK
Plasticni vertikalni rezervoar TOP PLASTIK
Plasticni vertikalni rezervoar TOP PLASTIK
Plasticni vertikalni rezervoar TOP PLASTIK
Plasticni vertikalni rezervoar TOP PLASTIK
Plasticni vertikalni rezervoar TOP PLASTIK
Plasticni vertikalni rezervoar TOP PLASTIK